3,800,000.00

Mô tả sản phẩm: HANET AI CAMERA GO

– NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
– MÁY CHẤM CÔNG
– BÁO ĐỘNG
dữ liệu lưu trữ trên camera sẽ được lưu lên cloud giúp cho việc bảo mật cao và an toàn.
HANET AI Camera Go HAG1000

3,800,000.00