9,800,000.00

– Thiết bị kiểm soát cửa chuyên nghiệp.
– Mở cửa, chấm công bằng khuôn mặt
– Nhận diện : Thời gian nhận dạng khuôn mặt <0.15s
– Hoạt động độc lập không cần internet
– Liên kết 2 cửa cùng 1 lúc, cho 2 lớp cửa khác nhau
– Sản xuất bởi công ty HANET
– Bảo hành: 12 tháng
Camera Kiểm soát vào ra HANET Access Ai

9,800,000.00