Giá gốc là: ₫6,890,000.00.Giá hiện tại là: ₫4,890,000.00.

Điểm đặc biệt:

  • Thay đổi hành vi chấm công
  • Giảm tỉ lệ gian lận
  • Tiết kiệm hàng ngàn giờ chấm công
  • Giảm gánh nặng cho bộ phận nhân sự
  • Quản lý camera tập trung trên Cloud Face
  • Tăng cường kiểm soát an ninh
  • Tích hợp hệ thống mở cửa tự động
  • Nhận diện khách hàng và khách hàng VIP
Camera AI HANET Nhận Diện Khuôn Mặt, Chấm công

Giá gốc là: ₫6,890,000.00.Giá hiện tại là: ₫4,890,000.00.