Category Archives: MÁY CHẤM CÔNG

Cung cấp máy chấm công tại Hà Nội

1. MÁY CHẤM CÔNG VÂN TAY LÀ GÌ Máy chấm công vân tay là hình thức quản lý thời gian ra vào,đi làm của nhân viên thông qua vân tay của chính nhân viên đó khi được xác nhận vào hệ thống Máy chấm công có thể hoạt động độc lập hay được tích hợp vào hệ thống lớn. […]